Szukaj
Menu Menu
Konto Konto
mylittlebaby.pl
Ulubione Ulubione
0
Koszyk
0
Koszyk
Szukaj
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin konkursów FB

Regulamin konkursu urodzinowego Ingoria

Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem konkursu jest Ingoria, Marek Podsiadło ul. Norweska 28/2, 76-200 Słupsk, NIP: 8392989492
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/mylittlebabyslupsk (zwanej dalej “Fanpage”) 

 

Warunki uczestnictwa 

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć ukończone 18 lat. 
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook. 
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage. 
 4. Konkurs trwa od 02.08.2020 do 23.08.2020 do godziny: 21:00
 5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 26.08.2020 za pośrednictwem FanPage. 
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a. 

 

Zadanie konkursowe 

 1. Zadanie konkursowe polega na opowiedzeniu przygody dziecka z książką w roli głównej 
 2. W konkursie zostanie wybrany jeden zwycięzca. 
 3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą Komentarz, które ich zdaniem jest najbardziej trafny, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu. 
 4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku lub przez adres e-mail. 

 

Nagroda 

 1. Nagrodą w konkursie jest zestaw książek zawierający: 
 • “Za mamusię, za tatusia - sposób na niejadka” - wyd. REA,
 • “Zwierzęta Na łące z szablonami do odrysowania” - wyd. Zielona Sowa,
 • “Jano i Wito w trawie” - wyd. Mamania
 • “Bajki klasyczne: Śpiąca królewna i inne bajki” - wyd. Dragon dla dzieci,
 • “Bali. Drogocenne skarby” wyd. Papilon,
 • “Bali. Zabawa w chowanego” wyd. Papilon,
 • “Bali. Jazda na rowerze” wyd. Papilon,
 • “Bali. Domowy piknik” wyd. Papilon.
 1. Nagrodę można odebrać osobiście lub może zostać przesłana za pośrednictwem InPost. 
 2. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 01.09.2020 Po tym terminie nagroda traci ważność. 
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage. 
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada. 
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę. 
 6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu. 

 

Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem “Konkurs na facebooku” 
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni. 

 

Postanowienia końcowe 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. twojpomocnikonline.pl 
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl